Semak Daftar Pemilih

Pastikan status pendaftaran anda di Semakan Daftar Pemilih.

Anda layak mendaftar jika anda:

  • Warganegara Malaysia;
  • Sudah mencapai umur 21 tahun;
  • Menetap di mana-mana Bahagian Pilihan Raya di Malaysia; dan
  • Tidak dihalang / hilang kelayakan oleh undang-undang yang berkuatkuasa.
Sitemap